Nijs


 • Kaarten ruilje
  Spitigernôch is it net mooglik om kochte kaarten werom te nimmen. Dêrom biede we jo hjir de gelegenheid oan om kaarten te ruiljen, oan te bieden as oer te keapjen.
 • Ekstra foarstellings FLOED
  De belangstelling foar FLOED is grut.Der binne al seis foarstellings útferkocht. Dêrom is besletten om fjouwer ekstra foarstellings te spyljen op 22 en 29 septimber. 
 • It stille wetter
  De foarstelling FLOED is ek in muzikale reis. Foarige wike is de titelsong útkaam: ‘It stille wetter’. Yn it liet hearre we Mare oer har langstme nei it wetter sjongen. Dit nûmer is spesjaal foar FLOED skreaun en sil ek yn de foarstelling te hearren wêze. ‘It stille wetter’ is no beskikber foar eltsenien op […]
 • Boadskip Wetterskip Fryslân
  ‘Onze boodschap prachtig verwoord’ Yn it jubileumprogramma ‘100 jier Woudagemaal’ biedt Wetterskip Fryslân graach it stoomgemaal oan as poadium foar FLOED, seit dykgraaf Luzette Kroon. ‘Het is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons […]
 • Ir. D.F. Woudagemaal
  It Woudagemaal, eigendom fan Wetterskip Fryslân, is it grutste noch wurkjende stoomgemaal fan ‘e wrâld. It stoomgemaal waard yn 1998 op ‘e UNESCO Wrâlderfguodlist pleatst. By ekstreem heech wetter soarget it gemaal noch altyd foar drûge fuotten yn Fryslân. Keninginne Wilhelmina iepene it Woudagemaal mear as hûndert jier lyn, op 7 oktober 1920. In unyk […]