Floed

Theaterproductie FLOED bij Woudagemaal uitgesteld naar 2023

Stichting de Noorder Smederij heeft besloten de theaterproductie FLOED bij het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer uit te stellen naar september/oktober 2023. De artistieke concessies die nu nodig zijn vanwege de herziene coronamaatregelen voor evenementen zijn te groot en doen afbreuk aan de kwaliteit van de voorstelling. Ook de toenemende onzekerheid over mogelijke versoepelingen van maatregelen biedt geen perspectief. Het unieke verhaal over de magie en kracht van water zou 17 september in première gaan, als kroon op het 100-jarig jubileum van het UNESCO Werelderfgoed stoomgemaal. Toegangskaarten blijven geldig voor de nieuwe voorstellingen in 2023. Ook is terugbetaling mogelijk.

Afgelopen twee jaar werkten spelers en muzikanten vol passie aan de productie. De theatrale en muzikale voorstelling zou in oktober 2020 worden opgevoerd in het kader van het 100-jarig jubileum van het Woudagemaal. Vanwege de coronapandemie is toen besloten de voorstelling een jaar uit te stellen. Theo Smedes, artistiek leider van Stichting de Noorder Smederij: ‘Dat we de voorstelling nu opnieuw moeten uitstellen doet pijn. Het is een enorme teleurstelling voor alle betrokkenen. Het was een moeilijk, maar onontkoombaar besluit. De artistieke concessies die we moeten doen door de herziene maatregelen voor evenementen zijn te groot en gaan ten koste van de kwaliteit. De bezoekers zouden wandelend het verhaal van FLOED gaan beleven. Door de herziene maatregelen zijn zitplaatsen verplicht. Dat past niet in het concept van de voorstelling.’ 

FLOED 2023
De voorstellingen verplaatsen naar volgend jaar is geen optie. In 2022 is de culturele agenda in Fryslân al volledig gevuld met verplaatste evenementen. De nieuwe voorstellingen van FLOED zijn nog ver weg, maar ze gaan er komen. Stichting de Noorder Smederij en Wetterskip Fryslân zien FLOED als een unieke manier om het verhaal over water en klimaat te vertellen. Daarom zal Mare, de hoofdpersoon uit FLOED, in aanloop naar de voorstelling al in 2022 tot leven worden gebracht.

Kaarten
FLOED zou van 17 september tot en met 2 oktober 2021 worden gespeeld in en rond het Woudagemaal in Lemmer. In totaal waren er 2200 kaarten verkocht. Belangstellenden die een kaart hebben gekocht, krijgen via e-mail bericht van Stichting de Noorder Smederij. 


Team en cast

KONSEPT EN REZJY – Theo Smedes 
MUZYK EN MUZIKALE LIEDING – Evert Bossema 
SPUL – Christina de Boer en Evert Bossema
DUNS – Stephanie van der Wiel en Sophie Smit
PRODUKSJE – Ypie Kerkstra-Pijl en Sicco de Ree
TECHNYK – Harry Zwerver en Patrick Kramer 
BAND – Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer
SKILDERIJ AFFICHE – Imke Meester 
KLAAIING – Reiny Wobbes, Wietske Sinnema, Gerda Pol
LOKAASJE – Herman Tichelaar en Jitze Grijpstra
CATERING – Jitze Tadema
RUNLIEDERS – Wendy Alberts, Patricia Buwalda, Pieter Gerbens, Aukje Sinnema, Johannes Sinnema, Marijke Sinnema, Janna Veenstra, Regina Veenstra, Wietske Velde, Sophie de Wit, Klaas Wybrandi
BOUPLOECH – Johannes van den Berg, Louw van de Berg, Durk de Boer, Jan de Boer, Jan Douwe Mulder, Gerard Sinnema, Jelle Stienstra, Roelof Stuiver, André Terpstra, Anne Wobbes, Jesse Ypma, Markus Zuydendorp | PROGRAMMABOEK – Arjen Agema, Koen Alberts, Sonja Hylkema
KOAROPNAMES – Jaap Jan Hemmes, Jan Willem Hofma, Toos Tadema, Annegreet Ravensbergen, Ymkje de Vries

Meiwurkers en frijwilligers fan de Noorder Smederij, It Woudagemaal en Wetterskip Fryslân.|