Floed – NL

Een bijzondere theaterbeleving bij het Woudagemaal

Alle foarstellingen fan FLOED binne útferkocht.

Het Ir. D.F. Woudagemaal in Lemmer is van 22 september t/m 7 oktober het podium voor FLOED. Stichting de Noorder Smederij brengt dit bijzondere verhaal over water en het gemaal tot leven. Ondergedompeld in theater en muziek beleeft de toeschouwer FLOED, door middel van een wandeltocht, in en rond het Woudagemaal. 

Het verhaal van FLOED

Het Woudagemaal in Lemmer vertelt al meer dan honderd jaar verhalen. Maar één verhaal is nog niet verteld. Het verhaal van Mare en Gula, het water en het gemaal. 
Mare heeft maar één grote liefde in haar leven, het water. Die liefde transformeert in een eindeloos verlangen naar water, naar meer water. Als Mare haar liefde verklaart aan het water bij het IJsselmeer, besluit Gula het Woudagemaal uit haar slaap te halen. Het water voor het gemaal stijgt tot dreigende hoogte. Het gemaal begint steeds harder te draaien, maar zal het op tijd zijn om Mare te redden?

‘Onze boodschap prachtig verwoord’

Wetterskip Fryslân biedt het stoomgemaal graag aan als podium voor FLOED. ‘Ook dit jaar vieren we een jubileum. Het is 25 jaar geleden dat het Woudagemaal op de Werelderfgoedlijst van UNESCO is opgenomen’, vertelt dijkgraaf Luzette Kroon. ‘FLOED is een bijzondere theatrale en muzikale beleving, waarin cultuur en water met de mienskip worden verbonden. Dat het leven met water niet vanzelfsprekend is, merken wij dagelijks in ons werk. De veranderingen in het klimaat vragen om meer investeringen, andere oplossingen, maar vooral ook om een andere mentaliteit. We zijn met elkaar verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat we ook in de toekomst veilig kunnen wonen, werken en recreëren in ons land. Deze boodschap heeft Stichting de Noorder Smederij prachtig verwoord in de voorstelling FLOED. Hiermee willen we graag een breed publiek op een andere manier laten genieten van het unieke karakter van ons Werelderfgoed.’

Ir. D.F. Woudagemaal
Het Woudagemaal, eigendom van Wetterskip Fryslân, is het grootste nog werkende stoomgemaal ter wereld. Het stoomgemaal is in 1998 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO geplaatst. Bij extreem hoog water zorgt het gemaal nog steeds voor droge voeten in Fryslân. Koningin Wilhelmina opende het Woudagemaal ruim honderd jaar geleden, op 7 oktober 1920. Een uniek gebouw op een unieke locatie en nog steeds functionerend in een zeer actuele context: de strijd tegen het water.

Cast en crew
CONCEPT en REGIE – Theo Smedes 
MUZIEK en LIEDTEKSTEN – Evert Bossema 
SPEL – Janneke Warringa, Jitze Grijpstra
DANS – Stephanie van der Wiel, Geronimo Chancoso, Vanamo Tiel
MUZIEKPRODUCTIE – Rudolf Simons
LICHTONTWERP – Patrick Kramer 
GELUIDSONTWERP – Ben Vrielink, Harry Zwerver
KOSTUUMONTWERP – Ylke Siemensma, Franzi Keller
REGIEASSISTENTE – Froukje Timmermans
ENSEMBLE – Wietske Velde, Janke Alie Klaver, Klazina van der Veen, Wybren Landman, Ineke Bakker, Carla Noom – Mulch, Oane Buwalda, Rosalie Willemsen, Liesbeth Coehoorn, Zenna Vollema, Marije van der Velde, Geeske Anna Postma, Nynke Postma, Atty Postma, Jaap Jan Hemmes, Wim de Goede, Eke Born, Lydia de Vries, Iris Westendorp, Annette Rodenhuis, Sylvia Schoute, Wâte Smedes, Jildou van der Velde, Femke Bakker, Bente Bossema, Brecht de Regt, Samuel van Aken, Leanne Visser, Danieke de Jong, Berber Kooistra, Lieke Dalmolen, Hessel Kooistra, Wolter vd Wal, Annie Deinum, Marrit de Jong, Nienke Kooi, Hendrika KooiTECHNIEK – Ben Vrielink, Jelmer Dijkstra
MUZIKANTEN Evert Bossema, Rudolf Simons
LICHTTTECHNIEKPatrick Kramer, Paul Reitsma, Tjeerd Zijlstra
GELUIDSTECHNIEKBen Vrielink, Harry Zwerver, Alex Schilstra, Christiaan Haasdijk
KLEDING – Nelleke Zuideveld, Désirée Brakenhoff, Marguérite Willemsen, Feronica Inia, Fron Sierdsma
KAP/GRIME – Ypie Kerkstra-Pijl, Gerda Pol, Corrie vd Zweep, Wietske Sinnema, Fenna Kerkstra, Jildo Kerkstra, Francien de Jong
COORDINATOR BOUW LOCATIE – Johan Timmermans, Herman Tichelaar
DECORBOUW – André Terpstra, Louw van den Berg, Anne Wobbes, Gerard Sinnema, Jelle Stienstra
MEDEWERKERS IR. D. F. WOUDAGEMAAL – Sonja vd Goot, Maaike Talsma-vd Wal, Stiena Barkmeijer
PROJECTLEIDER FLOED WETTERSKIP FRYSLAN – Sipke Vis
COMMUNICATIE WETTERSKIP FRYSLAN – Anje de Jong, Hanneke Nieuwenhuis
CATERING & HOSPITALITY – Jitze Tadema, Sicco de Ree, Geja VeldstraAppie Rodenhuis – Siebenga, Ingrid Stapensea, Sietske Riemersma, Gerrit Jan Stapensea, Anna Falkena, Sytske Swierstra, Klaas Wijbrandi, Lycke Wijbrandi, Hendrik Fridsma, Folkert Sinnema, Coba Sinnema, Jelle Dijkstra, Janny Kamsma, Dries Gerbens, Wendy Alberts, Toos Tadema, Jelle Jasper Tadema, Geert Smid, Wietse Smid, Klazien Tadema, Christiaan Brandenburg, Monica Smid, Laura Smid, Susan Smid, Rick Heida, Ruurd Sinnema, Bert Sinnema, Rudi de Lange, Sieb Kerkstra, Hester Kooistra, Sigrid Weewer, Mees Bossema, Annie Deinum, Hyltsje Smedes, Joke Smedes, Anneke Fridsma, Tom Kamsma, Frids Fridsma, Hilde Engwerda, Cathrien Tadema, Sjoukje Kalsbeek, Betty Biesterbos, Simon van der Meulen, Anita van der Meer, Johannes Sinnema, Sophie de Wit, Esther Dijkstra, Liekele Postma, Annemarie Postma
FLYBOARD – H20 Events
FLOED ORCHESTRA (STUDIO) – Janneke Warringa, Jitze Grijpstra, Rudolf Simons, Evert Bossema, Rick Heida, Sieb Kerkstra, Werner Elkerbout, Femke de Vries, Ruurdtje Anema, Geralda de Vries, Arnold Pots, Yme Kramer, Jaap Jan Hemmes, Jan Willem Hofma, Toos Tadema, Annegreet Ravensbergen, Ymkje de Vries, Christina de Boer
SCHILDERIJ AFFICHE – Imke Meester 
TEAM FLOED – Jitze Grijpstra, Sicco de Ree, Herman Tichelaar, Froukje Timmermans en Theo Smedes

Na de voorstelling overnachten in hotel Iselmar?
Boek hier het FLOED arrangement