Ekstra foarstellings FLOED

De belangstelling foar FLOED is grut.Der binne al seis foarstellings útferkocht. Dêrom is besletten om fjouwer ekstra foarstellings te spyljen op 22 en 29 septimber.