Ynfo Jimmy Costello

Theo Smedes yn teatermonolooch Jimmy Costello.

Yn 2016 giet Theo Smedes (bekend fan De Emigrant) solo yn de foarstelling Jimmy Costello, in ferhaal dat him ôfspilet yn Nij-Seelân yn de jierren ’50. Jimmy is in autodief dy’t syn karriêre ûnskuldich begjint mei it stellen fan molkejild, mar troch syn lettere dieden meardere kearen yn ‘e finzenis belannet én ûntsnapt. Hy wit dêrmei dagen oant wiken út de hannen fan de plysje te bliuwen en kriget dêrtroch de sympaty fan it folk, mar just troch syn heldestatus stiet him úteinlik in swiere straf te wachtsjen.

Jimmy Costello is in Frysktalige teatermonolooch dy’t oarspronklik skreaun is troch de Nij-Seelânse skriuwer Tim Balme en basearre is op wierbarde feiten. Yn dizze foarstelling nimt de betsjutting fan frijheid en it ûntflechtsjen fan ferantwurdlikens in sintraal plak yn. Hoe fier kin immen gean yn it nimmen fan frijheden en hoe reagearret it kollektyf hjirop?

TEKST – Tim Balme | OERSETTING – Theo Smedes | SPUL – Theo Smedes | REGYADVYS – Jos Thie | TECHNYK – Daam Bruinsma | FOTOGRAFY – Hieke de Jong | FOARMJOUWING POSTERBYLD – Lieke Jansen | DEKORBOU – Jan Bruinsma | ADVYS KAP/GRIME – Arjen v\d Grijn | TOURPLANNING – David Lelieveld | LÛDADVYS – Remko Smids | LJOCHTADVYS – Koos de Vries

Sjoch mear fan Jimmy Costello op Media Jimmy Costello as gean foar de kaartferkeap nei Spyllist Jimmy Costello.

De foarstelling Jimmy Costello boeke? Nim frijbliuwend kontakt mei ús op foar de mooglikheden: info@denoordersmederij.nl

Jimmy Costello is mei mooglik makke troch stipe fan:

Logo's