Win frijkaarten foar de premjêre

It wykblêd Actief jout 50 kaarten fuort foar de premjêre fan Jimmy Costello yn de Harmonie. Wat moatte jo hjirfoar dwaan? Like de Facebookside en diel it berjocht fan de Actief oer dizze aksje iepenbier. Wa wit sitte jo aanst by de premjêre fan Jimmy Costello!