Uitfestival Ljouwert

Skippersbitter en Jimmy Costello binne 30 augustus ek oanwêzich op it Uitfestival yn Ljouwert.
By it Theaterskip de Bald’r kinne jo yn de kunde komme mei Hylke en Sjoerd en, as jo wolle, kinne jo mei Jimmy Costello in ‘celfie’ meitsje. De Uitmarkt is fan 14.00-18.00.