Media Jimmy Costello

Resinsje Leeuwarder Courant – 15 febr. 2016
IMG_7903

Resinsje Friesch Dagblad – 15 febr. 2016
frd-20160215-015.pdf
Friesch Dagblad – 11 febr. 2016
12670467_643169989155205_1133583388292629488_n
12733980_643169372488600_373209204168913364_n

Huis aan huis – 10 febr. 2016
IMG_7871

Leeuwarder Courant – 29 jan. 2016

LC-20160129-ZU07008002

Wykblêd Actief – 27 jan. 2016

Actief media

Jimmy Costello yn GPTV – 22 dec. 2015

Trailer Jimmy Costello