Lêste foarstelling yn Broeksterwâld

Oan alle moaie dingen komt in ein.
Sa ek oan in prachtige rige foarstellingen fan Jimmy Costello. Op 30 april spilet de lêste Jimmy yn doarpshûs de Pipegael yn Broeksterwâld. De foarstelling begjint om 20:00 en foar kaarten kinne jo gean nei de webside fan De Pipegael.