Nije produksje

De nije produksje fan de Noorder Smederij hjit fan Tusken Twa Tuorren en makket diel út fan de Ûnder de Toer rige yn’t ramt van LF2018 en fertelt it ferhaal fan in doarp en in mienskip yn feroaring.   Tusken De Bidler en de St. Martinus Tsjerke leit in wichtich stik skiednis fan it doarp Wergea. Twa […]