Artikel Havensbank juny 2018

Tusken Twa Tuorren Tusken Twa Tuorren, de lêste yn ‘e rige fan 32 foarstellings Under de Toer, yn novimber yn Wergea. Noch in skoft fuort, mar der wurdt no al fan alles út ‘e wei setten. Hoe is op dit stuit de stân fan saken? Wurdt der wier al fan alles út ‘e wei setten? […]

Nije produksje

De nije produksje fan de Noorder Smederij hjit fan Tusken Twa Tuorren en makket diel út fan de Ûnder de Toer rige yn’t ramt van LF2018 en fertelt it ferhaal fan in doarp en in mienskip yn feroaring.   Tusken De Bidler en de St. Martinus Tsjerke leit in wichtich stik skiednis fan it doarp Wergea. Twa […]